Bez kategorii

Chocianów weźmie 18 milionów kredytu! Po co? Oto jest pytanie…

0

„Prosimy nie regulować odbiorników”. To, co powyżej oznajmiła skarbniczka Stanisława Potoczna naprawdę nie jest usterką! Dobrze słyszeliście! Bank PKO zażądał, by Rada Miejska Chocianowa specjalnymi słowami upoważniła burmistrza Tomasza Kulczyńskiego do zaciągnięcia długu w postaci emisji papierów dłużnych w niespotykanej dotychczas w historii Chocianowa wysokości 18.300.000,00 zł!

Proszę nie regulować odbiorników. To prawda, że radny Piotr Machoń na wieść o przejściu do punktu 2.6 obrad LXX Sesji Rady Miejskiej Chocianowa, tj. uchwały o zmianach w budżecie – projekt nr 514.2023…

… w emocjach wziął swój plecaczek i oddalił się w bliżej nieznanym kierunku, jakby w tej chwili miał do załatwienia ważniejsze sprawy, niż dyskusja nad zwiększaniem dotacji statutowej „na wysokim poziomie” (że przywołam klasyczkę) dla Centrum Usług Kulturopodobnych Agaty Wesołowskiej, albo zaciąganiem zobowiązań na kwotę 18 mln zł, skutkującym wzrostem zadłużenia gminy na koniec 2023 do monstrualnych wymiarów ponad 33 mln zł!

Jak dla mnie, radny Machoń junior nie był jeszcze gotowy, by głosować „za” przyjęciem uchwały o 18 milonowym kredycie, a może nawet nie był jeszcze gotowy, żeby zagłosować „przeciw”, dlatego salwował się ucieczką. Między nami mówiąc, tego typu chaotyczne zachowanie widać także na przykładzie wielkiej krucjaty kilku samozwańców na Powiat Polkowicki, w jakiej radny Piotr Machoń był i jest „za”, a nawet „przeciw” prostackim atakom najpierw na przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie Starostę Kamila Ciupak (nota bene w ramach happeningu Starosta był nieobecnym gościem w dniu 8 września na chocianowskiej sesji).

Parodia westernu, czyli Traktor-Jada na sesji Rady Miejskiej Chocianowa. Dlaczego obrażają Powiat?!

Może radny nie potrafi siedzieć dwoma pośladkami na siedmiu weselach jednocześnie? Potrafię także nieskromnie uznać, że dyrektor Machoń Piotr nagle przypomniał sobie mój artykuł z października 2022 roku (zaprzeszłego…)

Co jest grane? Rada Miejska zmniejsza dochody majątkowe i zwiększa wydatki bieżące! Panie dyrektorze Zespołu Szkół Piotrze Machoń – zapraszam do tablicy…

Czyżby tym razem dyrektor, żeby nie stać przed tablicą prewencyjnie „zwolnił” się do higienistki?

„W związku z powyższym dyrektora Machoń Piotra zapraszam do tablicy. Może dyrektor wyjaśni w kilku słowach, dlaczego głosował „za” wnioskami Artura Wandycza i Bujaka Pawła, by „bez dyskusji” przyjąć zmiany w budżecie i WPF, to pierwsze pytanie.
Drugie brzmi, dlaczego dyrektor Zespołu Szkół Machoń głosował za przyjęciem zmniejszenia dochodów Gminy? Bo dochody w wysokości ponad 11 mln zł nie są potrzebne gminie? Czy może zupełnie nie klei, czym są dochody, czym rozchody, czym przychody, a czym wydatki? Od razu zastrzegam, że nie przyjmuję powtarzania tego, co mówiły Stanisława i Patrycja, że zmniejszenie dochodów majątkowych o 12 mln zł urzędnicy zrobili na prośbę przedsiębiorstw, które podpisały umowy wykonanie konkretnych zadań inwestycyjnych. Jak wiemy, naruszyliby tym przepisy kodeksu handlowego, który obliguje przedsiębiorstwa do zarabiania pieniędzy, a nie do składania próśb do inwestora, by ten nie od razu tylko w następnym roku zaczął im płacić. Mam jeszcze jedno pytanie, ale zadam je sobie: czy radny junior Machoń w ogóle wie, w jakim celu aplikował do Rady Miejskiej i został nawet przewodniczącym Komisji Oświaty?”

– napisałem zaprzeszłego roku.

Koniec wstępu!

CZĘŚĆ DRUGA

Kto jak kto, ale dyrektorki RCK w dwóch postaciach „Agata i Krysia” na pewno pamiętają, jak w zaprzeszłym artykule obiecałem omówić najważniejsze zmiany w budżecie na 2023 w budżecie, a szczególnie uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2023:

Parodia westernu, czyli Traktor-Jada na sesji Rady Miejskiej Chocianowa. Dlaczego obrażają Powiat?!

„Nie brnę dłużej w meandry zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury, który na sesji Rady Miejskiej zmieniono na statut przaśnej agencji reklamowej. Innym razem, za tydzień szczegółowo opowiem o zwiększeniu kosztów bieżących na oświetlenie, na obsługę zadłużenia (kupa kasy), w tym na inne wydatki typu zwiększenie wydatków na administrację…”

Danych słów dotrzymuję, proszę Pani.

Screenshot powyżej w krótkich żołnierskich słowach (prywatnie, pozdrawiam kolegę z wojska..!) stwierdza, że informacje o zmianach w budżecie dotyczą głównie strony dochodowej, primo, i strony wydatków, po drugie… primo!

Niemniej skarbniczka Stanisława Potoczna na sesji czytała projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2023, w tym te szczególnie zwiększające wydatki (bo jest ich więcej niż zmian w dochodach), jakby w parku przy stawie czytała wyrywki z powieści „Nad Niemnem”.

Niestety zmiany w budżecie gminy nie są literaturą, fikcją, aczkolwiek w wykonaniu radnych i urzędników tej kadencji w Chocianowie wszystko może w końcu i tak brzmieć jak grafomański wybryk, żenujący kabaret, populistyczna farsa, parodia, w tym zawsze jako czystej wody kicz. Przypomnę, że właśnie na omawianej sesji Regionalne Centrum Usług Kulturopodobnych (nazwa – moja) otrzymało dodatkowe 385.000,00 zł na „statutowe” (że zacytuję klasyczkę) wydatki.

Ale teraz już do rzeczy… W przystępnej formie mówiąc, projekt zmian dotyczył tak kwestii dochodów, jak i zwiększania wydatków.

Zwiększenie dochodów

Znając trochę dyrektorki RCK, radnych Wandycze 2023, w tym inne środowiska rodzinno-towrzysko-publiczne postanowiłem maksymalnie skrócić część opisującą dochody Gminy. Zresztą Pańcie i reszta zainteresowane są wyłącznie wydawaniem publicznych pieniędzy, mówiąc między nami. Naprawdę po stronie dochodowej niewiele się zadziało. Na uwagę zasługuje zwiększenie dochodów gminy o 3.214.952,00 zł, jakkolwiek Stanisława Potoczna z charakterystycznym dla niej talentem (potwierdzonym brawurowymi występami podczas Narodowych Czytań) cierpliwie na sesji o zwiększeniu dochodów „czytała” dłużej.

Zwiększa się dochody o kwotę 765.647,64 zł

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.444.987,89 zł

Można? Można! To jest właśnie ten crème de la crème, specjalność kończącej kadencję Rady Miejskiej Chocianowa, która twierdzi, że więcej wyda, niż ma – prawda, Pani Stanisławo?

Ok. Oczywiście wiem, że sprawa takiego ustawienia zwiększenia dochodów w stosunku do zwiększenia wydatków jest bardziej złożona, niż to w „przystępnej” formie przedstawiam powyżej.

W/w kwotę propaganda Tomasza Kulczyńskiego już dużo wcześniej określała mianem następnych milionów pozyskanych przez wytężoną pracę i trud burmistrza. Przypomnę tabliczkę, z którą burmistrz fotografował się z ministrem Krzysztofem Kubowem, a „chłoptak” Nowak dudnił na swoich werbelkach, jak to w pocie czoła burmistrz do tych 60 mln zł zdobył następne 3 miliony z haczykiem na cześć i chwałę rozwoju Gminy Chocianów.?

Ups… Koloru żenady sytuacji dodaj fakt, że uzupełnienie subwencji otrzymały wszystkie szczeble samorządowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie w całej Polsce. Według przyjętego przez rząd algorytmu Gminie Chocianów wyliczono dokładnie 3.214.952,00 zł rekompensaty/odszkodowania za utracone dochody (mówiąc na marginesie – nie pokrywa to w 100% rzeczywistych strat dochodów z odpisu PIT).

Chyba jednak naprawdę jest już tak źle i nienormalnie, że ogólnopolskie uzupełnienie subwencji ogólnej (tzw. rekompensata za utracone dochody samorządów z powodu zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia) propagandowo „przywożone” do gminy przez samego ministra w postaci tabliczki. W tej chwili w ramach polityki „klientyzmu” ten czy inny namiestnik rządowy, jak np. poseł Kubów jeżdżą po regionach i wręczają tabliczki z nominałami, jakimi Rząd obdarowuje gminy,powiaty, że firmach Skarbu Państwa nie wspomnę.

Szanowni Państwo,
na powyższym przykładzie ładnie widać, w jaki propagandowy sposób produkowane są osobiste sukcesy burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Burmistrz pozyskał 3 mln zł, więc bez zwłoki postanowił te „piążki”, jak mawiał radny Bujak zgrabnie, barwnie i z finezją podzielić wśród różnych środowisk Chocianowa, oczywiście z zyskiem… (dla siebie?)

Znów rozgadałem się, a przecież w zamyśle na celu miałem w przystępny sposób omówić najważniejsze aspekty sesji Rady Miejskiej Chocianowa, tj. uchwały o pieniądzach. Przepraszam. Dla mnie „ballady i romanse”, które wciąż widzę w urzędowych dokumentach Stanisławy Potocznej niezmiennie rozpraszają mój mało romantyczny ustrój. Dlatego na zakończenie, panując już nad komentarzami posłużę się narzędziem kalkulacyjnym.

Rada Miejska na ostatniej sesji rzeczywiście wykazała się zmianami/ zwiększeniami wydatków, które mogą budzić zachwyt u Pańć z RCK, grozę u radnego Piotra Piecha, beztroskę u radnego Jerzego Bałeckiego, bezdyskusyjność u radnego Piotra Wandycza. U radnego/dyrektora Piotra Machonia na przykład zmiany/zwiększenia wydatków spowodowały panikę i szybkie oddalenie się z sesji przed głosowaniem tej uchwały.

Teraz dopiero zauważyłem, ale w podręcznym arkuszu kalkulacyjnym, jaki edytowałem wyżej na pierwszym miejscu powinno być zwiększenie wydatków na obsługę odsetek od kredytów. Dlaczego? Lepiej pozwalałoby zrozumieć absurdalność sytuacji Gminy Chocianów. Tylko w Chocianowie podejmuje się decyzje o przyjęciu kredytów, wraz podniesieniem kosztów obsługi zadłużenia o 50% na 4 m-ce przed końcem roku budżetowego

Nie, nie żartuję! Ani mi się śni żartować z typowego absurdu, jaki uchwala Rada Miejska Chocianowa. Radni z jednej strony upoważniają burmistrza do zaciągnięcia 18 mln zł kredytu i w tym samym czasie zwiększają wydatki na spłatę odsetek (nie mylić ze spłatą kapitału) od kredytów o następne 685.000,00 zł. Do września radni zabezpieczyli tylko 1 mln zł, ale – jak widać – 1 mln to za mało.

Pokornie przyznaję, że „chłoptak” Nowak jednak pisał nieprawdę, ogłaszając , że 3.214.985,00 zł przekazane zostanie na wsparcie Oświaty. Mylił się, jak… z nut!

Co jeszcze powinienem oznaczyć w kwestii ostatniego zwiększenia wydatków ? O na przykład zwiększenie wydatków na chocianowsko-lubińską administrację

Gdybym nie chciał (a nie chcę) , muszę wyjawić zwiększenie wydatków Gminy Chocianów na rzecz Państwowej Staży Pożarnej (powtórne)!


Patriotyczny gest na św. Floriana: PSP Polkowice od gminy Chocianów dostała 100.000,00 zł na remont dachu, a urzędnicy z Ratuszowej następny 1 mln zł podwyżki

Niuansów tworzących koloryt, materię i estetykę omawianej sesji (kadencji) jest więcej, niż zmieścić mógłbym w jednym tekście, więc zmierzam do puenty!


Będzie zabawa! Tomasz Kulczyński założył „Zespół”

Czy słyszeliście, by któryś z radnych Chocianowa na głos powiedział, dlaczego Zespół ds. oszczędności energii, który w zaprzeszłym roku zwołał Tomasz Kulczyński we wrześniu 2023 roku zwiększa wydatki na oświetlenie o 140.000,00 zł?

Czy ktoś słyszał, by któryś z radnych powiedział, na co rzeczywiście pójdą pieniądze z kredytu? Nie. Jak papugi powtarzają formułkę księgowo-literacką skarbniczki Stanisławy Potocznej, że pieniądze ze sprzedaży pójdą na pokrycie deficytu i spłatę podstawowych zobowiązań związanych z obsługą kredytów (tj. 1,8 mln zł spłaty kapitału i 1,6 mln zł spłaty odsetek).

Na minutę przed postawieniem kropki i podpisem się pod artykułem nie potrafię nie wspomnieć o zwiększeniu dotacji dla RCK i Biblioteki, jak zaprzeszłym roku…

Kiedyś spłakałbym się, jak bóbr na widok hurra-promocji wszechwładzy Tomasza Kulczyńskiego w sprawach upowszechniania Kultury, zmiany Statutu Centrum Usług na kwotę 385.000,00 zł. Niestety z dokumentów, które opublikowałem w zaprzeszłym tygodniu (i bez satysfakcji przypominając, że robię to od 4 lat) wynika, że wizja zmian Kultury Chocianowa nie zmienia ani o milimetr od okresu ukształtowanej przez Franciszka Skibickiego.

Z konsekwencją wartą innej sprawy, Rada Miasta wydaje 3 razy więcej środków budżetowych, choć efekty są nadal mierne, żadne, a nawet wręcz powodują degenerację. Przez 4 lata – według mojej opinii – w sposobie, harmonogramach, specyfice upowszechniania samorządu nie zmieniło się nic od czasów, kiedy Franciszek Skibicki upowszechniał Kulturę za pomocą Jabłońskiej…

P.S.:
Do usłyszenia za tydzień

Robert Harenza

 

Parodia westernu, czyli Traktor-Jada na sesji Rady Miejskiej Chocianowa. Dlaczego obrażają Powiat?!

Poprzedni artykuł

Goli, strzyże, nuty plącze… Pląsa i krawaty wiąże. Uwaga! Czytam „najnowszy” Statut bezpartyjnej Instytucji Kultury w Chocianowie…

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up