Urząd

Inwestycje, inwestycje, inwestycje…

0

„Po pierwsze inwestycje” – oznajmiał tytuł wywiadu, którego Franciszek Skibicki udzielił Informatorowi Gminy Chocianów.
Przypomnijmy. Priorytetem Franciszka Skibickiego – co wielokrotnie podkreślał – jest realizacja szeroko rozumianego prospołecznego pakietu inwestycji. Burmistrz Chocianowa postanowił inwestować m.in. w budowę przedszkola, punkty przedszkolne, remonty i budowy wiejskich ośrodków kultury, komunikację zbiorową i dożywianie dzieci, czemu ma służyć remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chocianowie.
Jak jest naprawdę? Ze sprawozdania wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r przez Gminę Chocianów wynika, że na inwestycję pn. „ Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie” gmina wydała – uwaga! – 7,50 zł ( siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Inwestycja czeka na lepsze czasy. Np. na budowę przedszkola na ul. Środkowej Gmina wydała 10,50 zł ( słownie dzisięć złotych pięćdziesiąt groszy). Na rozbudowę oświetlenia wydaliśmy 0 zł. Na budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie – 0 zł. Remont świetlicy wiejskiej w Brunowie – 0 zł, wierząc oczywiście, że tabelaryczne zastawienia wydatków majątkowych, które Skarbnik Gminy podała w sprawozdaniu są rzetelne. Nie ulega wątpliwości, że wydano 36.000,00 zł na dofinansowanie radiowozu oraz 13.578,11 zł na budowę placu zabaw w Trzebnicach i kolejne 8.462,11 zł na następny zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach. Jeśli okaże się, że w przypadku Trzebnic nastąpiło podwójne finansowanie, Burmistrz nie będzie miał powodów do dumy.
Najgorsze jest to, że przy inwestycjach, które Franciszek Skibicki już zaczął realizować dzieją się cuda. Przy remoncie pawilonu sportowego na Stadionie, przy realizacji remontu Wiejskiego Ośrodka Kultury, czy budowie parkingu przy ul. Krótkiej widać jakąś radosną twórczość. Można odnieść wrażenie, że dla Burmistrza nie istnieje Prawo Budowlane, nie istnieje Ustawa o finansach publicznych, ani inne publiczne świętości, których powinien strzec jak oka w głowie.
Z przykrością muszę poinformować, że Franciszek Skibicki próbuje legalizować samowolę budowlaną, poświadczał nieprawdę, wydaje gminne pieniądze na inwestycje bez stosownych pozwoleń, narusza dyscyplinę finansów publicznych i nakłania podwładnych do przekraczania dyscypliny. Za chwilę do tego zbioru zarzutów dojdzie jeszcze niezgodne z umową wydatkowanie gminnych pieniędzy na budowę parkingu przy ul. Krótkiej, brak kontroli przy realizacji uchwały budżetowej, świadome albo przypadkowe błędy w sprawozdaniu z półrocznego wykonania budżetu przez Gminę Chocianów, itd., itd.
Skąd to wiem? Ze wszystkich dostępnych publicznych źródeł. Najmniej informacji pochodzi od Franciszka Skibickiego. Nasz Burmistrz niechętnie, wymijająco i nie na temat odpowiada na proste pytania. Mam szczerą nadzieję, że odpowie – to tylko kwestia czasu. Pomogą skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Urzędu w sprawach informacji nt. budowy parkingu, remontu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Brunowie, wydatków poniesionych na delegację z Francji oraz bezsensownych zapisów, które pojawiły się w uchwale budżetowej.
Na szczęście są inne organy władzy samorządowej, które nie ukrywają prawdy. Starostwo Powiatowe nie ukrywa, że Franciszek Skibicki punkt przedszkolny w Parchowie buduje bez żadnych zezwoleń. Okazuje się , że niemałe publiczne pieniądze idą na inwestycję, która może zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Co na to radni i rodzice przedszkolaków z Parchowa?
W przypadku inwestycji nazwanej remontem Wiejskiego Ośrodka Kultury Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wszczął procedurę kontroli. Niemniej tutaj Burmistrz Skibicki oprócz złamania dyscypliny finansów publicznych prawdopodobnie dopuścił się przekroczenia kompetencji, poświadczania nieprawdy, próby legalizacji samowoli. O sprawie wie Prokuratura.
Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni dokładniej przyjrzą się cyferkom w sprawozdaniu z wydatkowania publicznych pieniędzy. Będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Fakty ze swojej strony na pewno poinformują o tym ze szczególną dbałością o szczegóły.

Robert „Paul” Harenza

Niska frekwencja podczas referendum w Gminie Chocianów

Poprzedni artykuł

Pierwsza polemika z Faktami

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up