Urząd

Pierwsza polemika z Faktami

0

Na profilu Facebookowym Franciszek Skibicki Twój burmistrz Chocianowa przeczytałem, że Fakty są portalem „opozycjonującym moje działania„. To fakt, cokolwiek słowo „opozycjonowac” znaczy dla burmistrza Chocianowa.
Cieszę się, że Franciszek Skibicki wytknął mi nieprawdziwość mojego wyrażenia, że „(…) nieco kłamliwie brzmi argument, że z apelem o zmianę nazwy ulicy zwrócił się sam Prezes IPN„. Cieszę się, bo tym samym mam tę nienachalną możliwość, żeby opinii publicznej pokazać odcienie i blaski prawdomówności Pana burmistrza.
Po pierwsze, nie napisałbym, że wątpię w istnienie pisma z IPN, gdyby w odezwie do mieszkańców Franciszek Skibicki zaznaczył, że cytuje z-cę Prezesa IPN Franciszeka Gryciuka. Pan Skibicki pisząc :

„nazwa ta została nadana przed 1989 rokiem, kiedy zarówno biografie działaczy komunistycznych, jak początki nowego systemu władzy, jego charakter oraz rzeczywiste oblicze były przedmiotem szczególnie intensywnej kampanii propagandowej i manipulacji historycznych. Skutkiem tego do dziś u znacznej części społeczeństwa brak świadomości na temat rzeczywistej roli Michała Żymierskiego w dziejach Polski” – przepisał słowo w słowo sporą cześć apelu zastępcy prezesa IPN.

(dla porównania przedstawiam Pismo burmistrza i Pismo z-cy Prezesa IPN – na końcu artykułu)
Burmistrz Chocianowa „przywłaszczył” sobie całe kawały tekstu, nie tylko z Wikipedii, wniosku radnego Jerzego Likusa, ale główne zdania listu IPN. Np. to :

„Przypominając zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, oraz art. 256 Kodeksu Karnego, zakazujący „publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa”, pragnę zwrócić uwagę, że utrzymywanie tego rodzaju nazw w niepodległej Polsce jest sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i zdrady Ojczyzny”

Stanowisko burmistrza w sprawie zmiany nazwy ulicy, które rozesłał do mieszkańców zostało zredagowane w ten sposób, żeby czytelnicy uznali, że autorem argumentacji jest sam Franciszek Skibicki. Brzmi to nieco kłamliwie – nieprawdaż?
Po drugie. Uwaga!
Szanowni Czytelnicy!
Franciszek Skibicki posądził Fakty o pisanie nieprawdy. Jego sprawa.
Fakty są takie. Nasz burmistrz świadomie zataił, że list od zastępcy Prezesa IPN napisany zastał w dniu 02.10.2009 r
W 2009 r!
Powtórzę.
IPN zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie w pażdzierniku 2009 r! Wtedy Pan burmistrz nie zabrał się za zmianę nazwy ulicy! Dlaczego? Nie wnikam, bo to temat na osobną refleksję.
Dopiero teraz, pod patriotycznym wpływem Jerzego Likusa przywołuje argumenty IPN, jak gdyby pismo z apelem dotarło wczoraj.
Podtrzymuję fakt, że nieco kłamliwie, brzmi odezwa Franciszka Skibickiego do mieszkańców ulicy Żymierskiego.
 
Pismo Burmistrza do mieszkańców ul. Żymierskiego
Pismo z-cy Prezesa IPN do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie

Inwestycje, inwestycje, inwestycje…

Poprzedni artykuł

Autorski projekt uchwały radnego Krzysztofa Kowalczyka

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up