Urząd

Franciszek Skibicki okłamał Regionalną Izbę Obrachunkową?

0

W sobotę moi goście pomiędzy imieninowymi toastami podpytywali mnie, czym zaskoczę Czytelników następną publikacją na portalu FAKTY Chocianów. Powtarzałem, że nie wiem, o czym napiszę. Ściemniałem, że napiszę o facebooku „Franciszek Skibicki Twój burmistrz Chocianowa”, na którym od 1 marca Burmistrz każe wywieszać flagi, Udawałem, że napiszę o radnym Piotrze Piech, którego infantylność toleruję na równi z infantylnością mojej 12 letniej córki. Wymyślałem, że prawdopodobnie napiszę o portalu Kamila (Krzysztof) Nosel, bo podoba mi się ten portal, aczkolwiek mojego zauroczenia nie podziela nawet sam Franciszek Skibicki.
Mówiąc w skrócie – udawałem Franciszka Skibickiego… Cały czas kłamałem, choć bardzo dobrze wiedziałem, że za parę dni napiszę o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2015 rok…
Przyznaję, że już jakiś czas dysponuję sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok wszystkich jednostek gminnych, w tym takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , itd… Najwięcej problemów miałem z uzyskaniem sprawozdania Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Franciszek Skibicki celowo sprawozdanie ChOKu przesłał mi dopiero po XVIII sesji Rady Miejskiej, czyli 13 kwietnia, pomimo tego, że dwukrotnie wcześniej o nie prosiłem.
Jak myślicie, dlaczego sprawozdanie finansowe Chocianowskiego Ośrodka Kultury Franciszek Skibicki przesłał mi z prawie miesięcznym opóźnieniem? Nie lubi mnie? To po pierwsze, a po drugie – że potrafię skonfrontować sprawozdanie finansowe (bilans) Chocianowskiego Ośrodka Kultury z innym dokumentem, a mianowicie z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 przez Gminę Chocianów, do którego załącznikiem (oprócz innych załączników) jest tak zwane „Sprawozdanie Chocianowskiego Ośrodka Kultury z wykonania planu finansowego za 2015 rok”.
Trochę to skomplikowane, dlatego w skrócie wyjaśniam. Na podstawie Zarządzenia Nr.11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie zasad planowania i rozliczania samorządowych Instytucji Kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury zobowiązany był przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu, a jednocześnie Ustawa o finansach publicznych i inna o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzenia osobnego sprawozdania finansowego.
Mówiąc prosto z mostu. Chocianowski Ośrodek Kultury musiał wytworzyć aż dwa dokumenty (podkreślam: sprawozdanie finansowe za 2015 rok i sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok), które dotyczą tego samego tematu – wydawania publicznych pieniędzy, rozliczeń oraz zasad księgowania finansowych decyzji Franciszka Skibickiego. Dysponuję tymi dokumentami, a ich pobieżne czytanie już w sobotę utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie wiadomo, które ze sprawozdań odpowiada prawdzie. Różnią się – i to bardzo – chociaż jedno z nich Franciszek Skibicki wysłał do Regionalnej Izby Rozrachunkowej.
Na szczęście nawet sam Franciszek Skibicki nie wie, czy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2015 rok, które przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej posiada elementarny walor prawdomówności skoro załącznikiem do niego było sprawozdanie z wykonania budżetu na 2015 rok przez Chocianowski Ośrodek Kultury, a w Urzędzie jest jeszcze jedno, ale inne.
Zacznijmy od najdrobniejszych różnic między sprawozdaniem finansowym ChOKu (dalej zwanym SF), a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego przez ChOK (dalej nazywanym PF):

  1. Sprawozdanie (PF) mówi, że „Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2015 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5.883,74 złote” (dodając, że czegoś „w wyniku finansowym nie uwzględniono…”). Sprawozdanie finansowe (SF) mówi, że strata Chocianowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015 roku wynosi 24,60 zł (słownie: dwadzieścia cztery złotych sześćdziesiąt groszy).
  2. Sprawozdanie (PF) twierdzi, że Chocianowski Ośrodek Kultury otrzymał 80.000,00zł dotacji celowych (30.000,00zł – na remont WOK w Brunowie i 50.000,00zł – na zakup instrumentów dla Ogniska Muzycznego). Sprawozdanie (SF) uświadamia, że ChOK od Gminy (Organizatora) otrzymał tylko 64.470,00zł , a nie 80.000,00zł.
  3. PF podaje, że wynagrodzenia w Chocianowskim Ośrodku Kultury w 2015 roku wyniosły 414.197,43zł. SF natomiast stwierdza, że wynagrodzenia wyniosły aż 421.714,95zł. Ważne – podkreślam – że jedno i drugie sprawozdanie pieczątkami i podpisami wespół w zespół potwierdziły Pani Dyrektor Krystyna Kozołup i Głowna Księgowa Barbara Matykiewicz.
  4. Dziwnym trafem w PF pozycja o nazwie „Usługi obce” opiewa na kwotę 175.796,80zł. W sprawozdaniu finansowym (SF) pod pozycją o tej samej nazwie (Usługi obce) widnieje kwota 193.567,97zł!Mam kontynuować…?
  5. W PF „pozostałe koszty operacyjne”, czyli wszystkie inne środki poza dotacjami, to 68.460,06zł plus 77.712,00zł, co daje 146.172,06zł. W SF „pozostałe koszty operacyjne” czarno na białym przywołują kwotę 168.052,08zł.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu (PF) podaje kwotę 892.172,44zł jako PRZYCHODY OGÓŁEM, które osiągnął ChOK. Niestety sprawozdanie finansowe (SF) jako PRZYCHODY OGÓŁEM podaje kwotę 901.638,08zł.

 
Szanowni Czytelnicy, najgorsze jest to, że sprawozdania łączą jednak takie pozycje jak:

  1. Koszty utrzymania etatów – w jednym i drugim sprawozdaniu widnieje kwota 341.616,92zł.
  2. Koszty utrzymania obiektów – w jednym i drugim sprawozdaniu widnieje dokładnie 182.233,09zł.
  3. Zgadzają się darowizny, kwota dotacji „Wrzosowa Kraina”, stan konta Chocianowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 roku, a nawet kwota 200,00zł, którą Ośrodkowi Kultury zalegała jakaś fizyczna osoba za wynajęcie WOKu w Chocianowcu…

Ups… Sami widzicie, że mamy do czynienia z urzędowymi drukami, które – choć opisują tę samą rzeczywistość – różnią się od siebie, a niekiedy są podobne „toczka w toczkę” – do przysłowiowej groszówki. Wniosek? Po prostu nie wiem, który z dokumentów Franciszka Skibickiego jest prawdziwszy od drugiego, ani który opowiada o marzeniach za pomocą kreatywnej księgowości. Tym bardziej nie wiem, czy sprawozdanie Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok zrobione na podstawie takich sprawozdań jest więcej warte, niż papier na którym jest ono spisane…
Na zakończenie, bo znów się rozgadałem… Ja przynajmniej przyznałem, że okłamałem swoich gości mówiąc, że nie wiem, co napiszę, chociaż świetnie wiedziałem co będzie tematem moich dzisiejszych refleksji. Oczekuję tego samego od Franciszka Skibickiego. Niech „Twój burmistrz Chocianowa” powie prawdę, które ze sprawozdań jest prawdziwe? A może nawet niech opowie, dlaczego Gmina wydała 50.000,00zł na zakup instrumentów, które w przeliczeniu na „Franka Chocianowskiego” według sprawozdań Chocianowskiego Ośrodka Kultury kosztowały zaledwie 15.530,00zł? Może na sesji absolutoryjnej Franciszek Skibicki Radnym Chocianowa (tzw. Organowi Stanowiącemu) absolutnie wyjaśni, gdzie podziała się reszta z 50.000,00zł dotacji celowej na zakup instrumentów i wyposażenia „Ogniska”?
No kto wie? Księgowa z ChOKu, Pani Skarbnik, Pan Burmistrz, a może Pani Dyrektor Ogniska Muzycznego w Chocianowie…? W rozliczeniach między okresowych?
P.S.
Swoich znajomych jeszcze raz przepraszam, że kłamałem przy stole…

Robert „Paul” Harenza

Franciszek Skibicki seryjnym kłamcą… Nie tylko Parchów był okłamywany

Poprzedni artykuł

Dęta impreza u Franka – swingowana Konstytucja III Maja

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up