Sprostowanie

  1. Nieprawdą jest to, Robert Harenza podał w serwisie „www.faktychocianow.pl” w artykule pt.: „Na targu w Lubinie Gmina Chocianów warta pętko kiełbasy i pączka…”, jakoby Kamil Nosel działał z Piotrem Piech w redakcji chocianow.com.pl. Piotr Piech nigdy nie działał w redakcji chocianow.com.pl.
  2. Nieprawdą jest to, co Robert Harenza podał w serwisie „www.faktychocianow.pl” w artykule pt.: „Na targu w Lubinie Gmina Chocianów warta pętko kiełbasy i pączka…”, jakoby ktoś napuścił Kamila Nosel na Krzysztofa Kowalczyka.

Komentarze