Urząd

Pełne ręce roboty Komisji Rewizyjnej

0

Nie zazdroszczę członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie. Oprócz zadań, które wyznacza Komisji Ustawa o samorządzie terytorialnym i Statut Gminy Chocianów, Przewodniczący Rady raz po raz dodaje jej pracy. W tej chwili Komisja zamiast ze szczególną uwagą skopić się na kontroli sprawozdania z wykonania budżetu przez Gminę za I półrocze 2015 r, które zdaniem Faktów posiada masę błędów, a niekiedy wręcz przedstawia nieprawdę, ma dodatkowe zadanie. Została obarczona obowiązkiem przeprowadzenia kontroli burmistrza Chocianowa. Przypomnę, że nie tak dawno na zlecenie Przewodniczącego Komisja zajmowała się Skargą na dyrektor Przedszkola Miejskiego.
Jak wspomniałem wyżej, Krzysztof Leszczyński tym razem zobowiązał Komisję do przeprowadzenia kontroli burmistrza Miasta i Gminy Chocianów pod kątem przekroczenia dyscypliny finansów publicznych przy realizacji inwestycji pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Brunowie”. Pismem z dnia 9.09.2015 r wnosi o poddanie sprawy pod obrady Komisji na podstawie zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych we Wrocławiu. (skan pisma na końcu artykułu)
Czy Przewodniczący Krzysztof Leszczyński przekracza kompetencje jednoosobowo zlecając prace, to całkiem inna sprawa. Ważne jest to, że decyzje arbitralnie podejmuje za Radę. Może Rada chciałaby zapoznać się z zarządzeniem Rzecznika, albo wręcz wyznaczyć specjalną Komisję do zbadania domniemanych przekroczeń dyscypliny finansów publicznych przez Franciszka Skibickiego.
Czy niewygodne sprawy załatwiane są z naruszeniem prawa – dowiemy się w najbliższym czasie. Do przekraczania kompetencji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz nie mającego uzasadnienia w przepisach prawa traktowania Radnych jako podwładnych wrócimy w osobnym artykule. Dzisiaj tylko sygnalizujemy, że w Organach władzy Gminy Chocianów dzieją się niepokojące rzeczy.
Obawiam się, że Komisji z dnia na dzień przybywać będzie zleceń. Niemniej Fakty życzą Jej owocnych obrad.
 
Załączniki:
Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Leszczyńskiego do Komisji Rewizyjnej

Poczęstunek dla odpustowych gości…

Poprzedni artykuł

Agroturystyka, folklor i gminne wyjazdy integracyjne

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up