Urząd

Burmistrz Chocianowa ma problemy z dyscypliną

0

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zarządzeniem z dnia 28.08.2015 r zobowiązał Regionalną Izbę Obrachunkową do przekazania „informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych” przy realizacji inwestycji pn. „ Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Brunowie”  Rzecznik DSP nakazał Regionalnej Izbie wykonanie czynności kontrolnych i informowanie o nich na bieżąco oraz w nieprzekraczalnym terminie 3 m-cy przekazanie pełnej informacji o wynikach kontroli.
Zarządzenie wraz z załącznikami do wiadomości otrzymali Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów oraz Krzysztof Leszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie.

Mistrz Polski z Chocianowa

Następny artykuł

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up